Strana za prijavu   19.06.2024  


e - DIREKTNA POŠTA

Korisničko ime:
 
Lozinka: 
 
 
Info
 Direktna pošta je usluga prenosa pošiljaka čiji sadržaj čini isključivo oglasni,
marketinški ili reklamni materijal (leci, katalozi, brošure, reklamni uzorci, promotivne
novine i časopisi, promotivni CD i sl.) koji sadrži identičnu poruku, osim imena, adrese i
identifikacijske oznake primaoca, te drugih izmjena koje ne mijenjaju sadržaj poruke, a koje se
dostavljaju za najmanje 30 primalaca.

Računi za režije, drugi računi, finansijski i drugi izvještaji, adresovani na određenog primaoca ne smatraju se direktnom poštom,
kao ni pošiljka koja je u omotu kombinovana sa drugim pošiljkama.

 

S pošiljkama jednostavnije nego ikad dosad!